WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE „POLEĆ ZNAJOMYM”

Poniższe warunki odnoszą się do uczestnictwa w programie napogloves.pl „Poleć znajomym„. Poprzez uczestnictwo w programie wyrażasz zgodę na przestrzeganie poniższych warunków:

Oferujemy użytkownikom posiadającym konto na napogloves.pl możliwość zdobywania kuponów rabatowych, poprzez polecanie znajomym produktów. Udział w programie może wymagać przedłożenia informacji osobistych takich jak imię i adres e-mail. Uczestnicząc w programie użytkownicy wyrażają zgodę na otrzymywanie komunikatów od firmy napo sp. z o.o.. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami zawartymi w niniejszym regulaminie, nie jesteś upoważniony do udziału w programie. Zastrzegamy sobie prawo do wypowiedzenia tego programu w dowolnym momencie z jakiegokolwiek powodu.

1) Kto może uczestniczyć w programie? 
Polecający musi być zarejestrowany (posiadać konto) na napogloves.pl.

2) Co to jest zakwalifikowane polecenie? 
Możesz zdobyć nagrodę (zniżkę) za każde zakwalifikowane polecenie. Zakwalifikowane polecenie określa się następująco:
a. Polecona osoba musi zostać klientem napogloves.pl
b. Polecona osoba musi użyć linku polecającego (otrzymanego od Polecającego) w celu dokonania zakupu. Nie ma możliwości późniejszego naliczenia rabatu, nawet jeśli polecona osoba przedłoży link polecający.
c. Każda polecona osoba może skorzystać tylko z jednego linku polecającego podczas jednych zakupów, również jeśli otrzymała więcej linków polecających lub miała dostęp do odrębnych linków od różnych Polecających.
d. Aby skorzystać z rabatu 40 zł przy zakupie, polecona osoba musi dokonać zakupu powyżej 150 zł. Zwrot produktów zmniejszający wartość zakupu poniżej 150 zł będzie skutkował anulacją rabatu i brakiem możliwości ponownego wykorzystania rabatu.

3) Zdobywanie i realizacja nagród (zniżek) 
a. Polecający otrzyma jedną nagrodę za każde zakwalifikowane polecenie.
b. Nagrody (zniżki) nie mogą być przekazane, wymieniana na gotówkę lub sprzedawane.

4) Nieuczciwa działalność lub nielegalne uczestnictwo 
napogloves.pl zastrzega sobie prawo do unieważnienia realizacji zdobytych nagród, jeśli podejrzewamy, że zostały zdobyte w sposób fałszywy, w sposób naruszający powyższe warunki.

5) Zwolnienie z odpowiedzialności 
Uczestnicząc w programie zgadzasz się, że firma napo sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności oraz, że napo sp. z o.o. odstąpi od odpowiedzialności za wszelkie roszczenia, działania, odpowiedzialność, stratę, uszkodzenie ciała lub szkody wyrządzone przez użytkownika lub jakąkolwiek inną osobę lub podmiot należny w całości lub częściowo, bezpośrednio lub pośrednio, z powodu Twojego udziału w programie. Użytkownik nie będzie rozstrzygał żadnych roszczeń bez uprzedniej pisemnej zgody napo sp. z o.o. Ponadto użytkownik zgadza się, że napo sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe linki odsyłające, jakikolwiek błąd, pomyłkę, przerwanie, wadę lub opóźnienie w transmisji, przetwarzanie zamówienia lub komunikację; awarie techniczne lub mechaniczne; błędy w terminach, w materiałach związanych z programem; błąd w przetwarzaniu przez użytkownika; awarie sprzętu elektronicznego, sprzętu komputerowego lub oprogramowania; uszkodzenie sprzętu, sprzętu komputerowego, oprogramowania lub niedokładne informacje spowodowane sprzętem, oprogramowaniem, błędem użytkownika, lub inne.

6) Zmiana programu 
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub anulowania programu w dowolnym momencie, bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania lub zmiany niniejszych wytycznych oraz metod, za pomocą których uzyskuje się nagrody. Zastrzegamy sobie prawo do dyskwalifikacji użytkownika w dowolnym momencie z udziału w programie, jeśli nie jest ono zgodne z wytycznymi.

POWRÓT