Realizowane projekty

 

 

Napo Sp. z o,o. realizuje projekt współfinansowany z EFRR w ramach POIR 2014-2020 (Działanie 3.3.3) „Wsparcie MSP w promocji marek produktowych- GoToBrand”.

Tytuł projektu: Promocja oraz internacjonalizacja rękawiczek marki Napo Gloves

Cel projektu: Celem realizacji projektu jest wzrost konkurencyjności firmy: NAPO poprzez realizację zaplanowanych działań, które umożliwią internacjonalizację działalności- wejście na nowe rynki i zdobycie klientów na rynkach zagranicznych. Realizacja projektu pozwoli firmie na promowanie marki produktowej (poprzez MPG) za granicą i oferowanie kontrahentom innowacyjnej oferty stanowiącej konkurencję względem ofert innych firm na rynku międzynarodowym

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 499 200.00 PLN
WARTOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH: 499 200.00 PLN
Współfinansowanie UE: 399 360.00 PLN