napo sp. z o.o. , ul. Konstruktorska 11, 02-673 Warszawa
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
kapitał zakładowy: 5.000,00 zł opłacony w całości

KRS: 0000665560
NIP: 9721250921
REGON: 302824807

support@napogloves.pl
+48 22 2662 339


Adres do zwrotów:

napo sp. z o.o. (magazyn)
Piastowska 67 (brama T5)
05-850 Jawczyce
POLSKA


Platforma ODR komisji europejskiej do internetowego rozwiązywania sporów: http://ec.europa.eu/consumers/odr/